PERSONVERNERKLÆRING

 

Personopplysninger; er informasjon som kan spores tilbake til deg, enten alene eller kombinert med andre opplysninger som er gjort tilgjengelige, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, fødselsnummer, men også andre opplysninger kan være omfattet. Opplysninger om adferdsmønstre er også å regne som en personopplysning.


Personopplysninger; er informasjon som kan spores tilbake til deg, enten alene eller kombinert med andre opplysninger som er gjort tilgjengelige, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, fødselsnummer, men også andre opplysninger kan være omfattet. Opplysninger om adferdsmønstre er også å regne som en personopplysning.


Innsamlingen og bearbeidelsen av personopplysninger vil bli utført av Coswell S.p.A og Pagro AS i samsvar med personopplysningsloven §§ 18 og 19, hvilket innebærer:

a)  All informasjon vil bli behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn og i samsvar med personopplysningsloven. 
b) Formålet med lagring og behandling av personopplysningene er opprettelse av kundeforhold, kommersielle aktiviteter, oppfyllelse av administrative oppgaver, mulighet til å gi deg produktoppdateringer, nyhetsbrev, statistikk, markedsundersøkelser og annet begrunnet i selskapenes virksomhet.
c)Opplysningene kan også bli brukt i direkte markedsføring, slik som e-post, sms, mms, telefaks eller annen tenkelig elektronisk kommunikasjon på bakgrunn av opplysningene som er gitt. Direkte markedsføring vil kun forekomme der hvor det er gitt eksplisitt samtykke til dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, uten kostnad, jf. markedsføringsloven § 15. 
d) Informasjonen som samles inn, lagres på papir og/eller egne databaser.
e)Opplysningene som gis til oss vil i utgangspunktet behandles på Coswell S.p.A dataservere som finnes i Italia, men kan også bli sendt/utlevert Pagro AS for de formål som fremgår av denne erklæringen, samt for administrative formål. I den grad det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser eller formål nevnt i punkt b) og c) kan personopplysninger også utleveres til andre som leverer tjenester til Coswell S.p.A eller Pagro AS. 
f) Avgivelse av personopplysninger er frivillig og opplysningene kan når som helst trekkes tilbake. Unnlatelse av å avgi opplysningene kan imidlertid gjøre det vanskelig for oss å oppfylle formålet nevnt i bokstav b).
g) Opplysningene lagres så lenge vi trenger dem i den hensikt de opprinnelig ble innhentet for, eller så lenge personopplysningsloven tillater det.
h) Den som er registrert hos oss kan til enhver tid få innsyn i hvilke personlige opplysninger vi har registrert om deg, slik at du kan få rettet eller oppdatert informasjonen.
i) Opplysningene vil kun bli behandlet av utvalgte ansatte. 
h)Hovedansvarlig for behandling av personvernopplysningene er Pagro AS, ved hovedkontoret i Asker  (Bleierveien 17, 1387 Asker)). Behandlingsansvarlig er Roar Maurset. Enhver forespørsel kan fremmes til denne personen. En komplett liste over hvem som til enhver tid behandler opplysningene kan fås ved henvendelse til Roar Maurset.


Denne personvernerklæringen gjelder kun bruk og formidling av informasjon som vi samler inn gjennom denne nettsiden.  

Denne personvernerklæringen kan suppleres eller endres fra tid til annen. Vår nettside vil til enhver tid ha en oppdatert versjon med dato for oppdatering.  

Dato, 04.12.2015  

Coswell S.p.A og Pagro AS.