Lighton
white

Forholdene:
BlanX White Shock tannkrem fungerer takket være uorganiskefotokatalyserende oksider som kommer på tennene under normalrengjøring av tennene.
ActiluX® (uorganiskefotokatalyserende oksider) gir virkning heledag og danner en usynlig og beskyttende barriere som hindrer at flekker dannes ogfjerner dem. 

Jo mer lys tennene eksponeres for i løpet av dagen, jo raskerefår du hvite tenner.

Resultater
 

Før behandling

Før behandling

Etter behandling

Etter behandling
 

Metode for gjennomføring av studien:
Undersøkelsen undersøkte 60pasienter mellom 20 og 50 år gamle inndelti tre grupper.

 
Vurdering av effektiviteten avtannkrem under tannlegelampe (engangs 20-minutters økt)

 
Evaluering av effektiviteten avtannkrem med sollys (brukt daglig i en måned))

 Evaluering av effektiviteten avtannkrem med LED-lyset fra BlanX (engangs behandling)

 

Resultater:
Behandlingen med BlanX LED-lys er den mest effektive, hvordet er mulig å oppnå en hvithetsforbedring opp til 3-4 toner sammenliknet med sitt eget utgangspunkt. Effektivitetener øyeblikkelig etter en behandling på bare20 minutter.

Vanlig tannpuss i en måned hvor BlanX White Shock  tannpastable aktivert av naturlig lys ga etpositivt resultat. Hvithet skjer gradvis, men ersynlig. Behandlingen utførtmed tannlegelampe ga ikke like god effekt som  den hvor BlanX LED lys ble benyttet , fordi lampelystfra tannlegestolen ikke er tilpasset med riktig bølgelengde for lyset.